ออกแบบตราสินค้า Vitmaingreen + และ vitgreen ให้กับ บริษัท Green Plus 360

เป็น ตราสินค้า ฉลากยา วิตามิน อาหารเสริม

เรียบๆ แต่เก๋