ดูแพลเพจเฟสบุ๊ค

  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 1 เดือน 10,000 บาท
 • 2 เดือน 20,000 บาท
 • 3 เดือน 30,000 บาท
 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪ลงโฆษณา 100 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 300 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 8-10 ภาพ/30 วัน

  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 1 เดือน 20,000 บาท
 • 2 เดือน 40,000 บาท
 • 3 เดือน 60,000 บาท
 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪ลงโฆษณา 300 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 500 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 12-15 ภาพ/30 วัน

  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 1 เดือน 30,000 บาท
 • 2 เดือน 60,000 บาท
 • 3 เดือน 90,000 บาท
 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪ลงโฆษณา 500 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 1,000 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 15-20 ภาพ/30 วัน

ดูแพลเพจเฟสบุ๊ค
ยิ่งแชร์มาก ยิ่งเห็นมาก
การแชร์..เหมือนเป็นการบอกต่อ
คนแชร์เพจเรา...เพื่อนเค้าเห็นอีกเป็นสิบคน
ทำให้เพจเราโตขึ้นๆ อย่างรวดเร็ว
ยิ่งแชร์..ยิ่งให้คนรับรู้ "แบรนด์" ของเรา
เนื้อหาที่จะทำให้คนแชร์ จึงต้อง "ดีพอ"
ดูแพลเพจเฟสบุ๊ค
ทำธุรกิจต้องโฆษณา
การทำธุรกิจ ต้องมีงบการตลาด
เราอาจทำให้เพจโตเองได้...แต่นาน
โอกาสทางธุรกิจ ไม่ได้รอคุณ
เพจหลักหมื่น..หากไม่โฆษณา
อาจใช้เวลาเป็น ปีๆ เพราะ คนเห็นน้อย
ดูแพลเพจเฟสบุ๊ค
สื่อโดนใจ + โฆษณาตรงกลุ่ม
(สื่อ)ภาพในเพจมีความสำคัญถึง 80%
เพราะคนจะมองภาพก่อน ภาพต้องสวยโดนใจ
ลงโฆษณา ต้องลงทำให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ขายของผู้หญิง...ต้องยิงโฆษณาไปที่ผู้หญิง
เนื้อหา(สื่อ)ดี + โฆษณาตรงกลุ่ม
  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 10,000 บาท / 30 วัน
 • ค่าบริการรายเดือน

 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪‎วางแผนการตลาดออนไลน์‬
  ‪ลงโฆษณา 100 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 300 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪เน้นสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
  ‪เน้นสร้าง Content ที่มีคุณค่า
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ปรับแต่งเพจให้สวยงาม
  เลือก Targeting ให้
  ‪‎ออกแบบ‬หัวเพจให้
  ‪คิด Theme สีของเพจให้
  ‪‎‬เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น
  ‪ไม่รับตอบ inbox
  ‪เห็นยอด Like เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
  ‪แนะนำให้ทำต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป
  จัดทำเนื้อหาหลักๆ 8-10 ภาพ/30 วัน
  รายงานผลการโพสแต่ละเดือน
  ** ไม่รับทำเพจผิดกฎหมาย 18+

  ก่อนเริ่มงาน - ชำระ 10,000 บาท
  วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน‬ก่อน
  และเริ่มลงโฆษณาอีก 7 วัน ถัดไป

  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 20,000 บาท / 30 วัน
 • ค่าบริการรายเดือน

 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪‎วางแผนการตลาดออนไลน์‬
  ‪ลงโฆษณา 300 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 500 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪เน้นสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
  ‪เน้นสร้าง Content ที่มีคุณค่า
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ปรับแต่งเพจให้สวยงาม
  เลือก Targeting ให้
  ‪‎ออกแบบ‬หัวเพจให้
  ‪คิด Theme สีของเพจให้
  ‪‎‬เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น
  ‪ไม่รับตอบ inbox
  ‪เห็นยอด Like เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
  ‪แนะนำให้ทำต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป
  จัดทำเนื้อหาหลักๆ 12-15 ภาพ/30 วัน
  รายงานผลการโพสแต่ละเดือน
  ** ไม่รับทำเพจผิดกฎหมาย 18+

  ก่อนเริ่มงาน - ชำระ 20,000 บาท
  วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน‬ก่อน
  และเริ่มลงโฆษณาอีก 7 วัน ถัดไป

  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 30,000 บาท / 30 วัน
 • ค่าบริการรายเดือน

 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪‎วางแผนการตลาดออนไลน์‬
  ‪ลงโฆษณา 500 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 1,000 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪เน้นสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
  ‪เน้นสร้าง Content ที่มีคุณค่า
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ปรับแต่งเพจให้สวยงาม
  เลือก Targeting ให้
  ‪‎ออกแบบ‬หัวเพจให้
  ‪คิด Theme สีของเพจให้
  ‪‎‬เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น
  ‪ไม่รับตอบ inbox
  ‪เห็นยอด Like เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
  ‪แนะนำให้ทำต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป
  จัดทำเนื้อหาหลักๆ 15-20 ภาพ/30 วัน
  รายงานผลการโพสแต่ละเดือน
  ** ไม่รับทำเพจผิดกฎหมาย 18+

  ก่อนเริ่มงาน - ชำระ 30,000 บาท
  วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน‬ก่อน
  และเริ่มลงโฆษณาอีก 7 วัน ถัดไป

 
  ออกแบบโลโก้
 • Google + facebook

 • 30,000 บาท / 30 วัน
 • ค่าบริการรายเดือน

 • ทำเว็ปไซต์ให้
  ‪‎วางแผนการตลาดออนไลน์‬
  ‪ลงโฆษณา FB 100 บาท/วัน
  ‪ลงโฆษณา Google 100 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 500 คน/วัน
  ดูเลเว็ป + สร้างเนื้อหาบนเว็ปให้
  ‪‎เช่าพื้นที่เว็ปให้ 30 วัน
  ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪เน้นสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
  ‪เน้นสร้าง Content ที่มีคุณค่า
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ปรับแต่งเพจให้สวยงาม
  เลือก Targeting ให้
  ‪‎ออกแบบ‬หัวเพจให้
  ‪คิด Theme สีของเพจให้
  ‪‎‬เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น
  ‪ไม่รับตอบ inbox
  ‪เห็นยอด Like เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
  ‪แนะนำให้ทำต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป
  จัดทำเนื้อหาหลักๆ 8-10 ภาพ/30 วัน
  รายงานผลการโพสแต่ละเดือน
  ** ไม่รับทำเพจผิดกฎหมาย 18+

  ก่อนเริ่มงาน - ชำระ 30,000 บาท
  วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน‬ก่อน
  และเริ่มลงโฆษณาอีก 7 วัน ถัดไป

  ออกแบบโลโก้
 • Google + facebook

 • 40,000 บาท / 30 วัน
 • ค่าบริการรายเดือน

 • ทำเว็ปไซต์ให้
  ‪‎วางแผนการตลาดออนไลน์‬
  ‪ลงโฆษณา FB 200 บาท/วัน
  ‪ลงโฆษณา Google 200 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 600 คน/วัน
  ดูเลเว็ป + สร้างเนื้อหาบนเว็ปให้
  ‪‎เช่าพื้นที่เว็ปให้ 30 วัน
  ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪เน้นสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
  ‪เน้นสร้าง Content ที่มีคุณค่า
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ปรับแต่งเพจให้สวยงาม
  เลือก Targeting ให้
  ‪‎ออกแบบ‬หัวเพจให้
  ‪คิด Theme สีของเพจให้
  ‪‎‬เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น
  ‪ไม่รับตอบ inbox
  ‪เห็นยอด Like เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
  ‪แนะนำให้ทำต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป
  จัดทำเนื้อหาหลักๆ 12-15 ภาพ/30 วัน
  รายงานผลการโพสแต่ละเดือน
  ** ไม่รับทำเพจผิดกฎหมาย 18+

  ก่อนเริ่มงาน - ชำระ 40,000 บาท
  วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน‬ก่อน
  และเริ่มลงโฆษณาอีก 7 วัน ถัดไป

  ออกแบบโลโก้
 • Google + facebook

 • 50,000 บาท / 30 วัน
 • ค่าบริการรายเดือน

 • ทำเว็ปไซต์ให้
  ‪‎วางแผนการตลาดออนไลน์‬
  ‪ลงโฆษณา FB 300 บาท/วัน
  ‪ลงโฆษณา Google 300 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 800 คน/วัน
  ดูเลเว็ป + สร้างเนื้อหาบนเว็ปให้
  ‪‎เช่าพื้นที่เว็ปให้ 30 วัน
  ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪เน้นสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
  ‪เน้นสร้าง Content ที่มีคุณค่า
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ปรับแต่งเพจให้สวยงาม
  เลือก Targeting ให้
  ‪‎ออกแบบ‬หัวเพจให้
  ‪คิด Theme สีของเพจให้
  ‪‎‬เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น
  ‪ไม่รับตอบ inbox
  ‪เห็นยอด Like เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
  ‪แนะนำให้ทำต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป
  จัดทำเนื้อหาหลักๆ 15-20 ภาพ/30 วัน
  รายงานผลการโพสแต่ละเดือน
  ** ไม่รับทำเพจผิดกฎหมาย 18+

  ก่อนเริ่มงาน - ชำระ 50,000 บาท
  วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน‬ก่อน
  และเริ่มลงโฆษณาอีก 7 วัน ถัดไป

  ออกแบบโลโก้
 • เปิดเพจขายของ

 • 2,490 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 1 แบบ
  FB COVER (หัวเพจ) 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง


  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • เปิดเพจขายของ

 • 3,490 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 2 แบบ ให้เลือก
  FB COVER (หัวเพจ) 1 แบบ
  FB Ads (โฆษณาสินค้า) 1 ภาพ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • เปิดเพจขายของ

 • 4,490 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 3 แบบ ให้เลือก
  FB COVER (หัวเพจ) 1 แบบ
  FB Ads (โฆษณาสินค้า) 1 ภาพ
  ออกแบบนามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 
ต้องทำโฆษณาเท่าไหร่?
 
การตลาดออนไลน์ ต้องทำงบโฆษณา...แล้วแต่ธุรกิจจะไม่เท่ากัน
แต่คุณไม่มีทางใช้หนอนตัวเล็ก...จับปลาใหญ่ได้แน่ๆ
งบโฆษณาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 10-20% ของยอดขาย
เช่น หากคุณต้องการยอดขาย 100,000 ค่าโฆษณาอย่างน้อยๆ 1-2 หมื่นเป็นอย่างน้อย
หากเริ่มต้นธุรกิจ...งบโฆษณาอาจจะใช้มากขึ้น เพราะ ยังไม่มีใครรู้จักคุณเลย
 
ตัวอย่างโพส,ทำการตลาดออนไลน์
 
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์
 
เพราะการแข้งขันยุคนี้ Boot Post / Boot โฆษณา ยังไม่พอ
หลายคงไปเรียน เข้าสัมมนา .. ลงโฆษณาแล้ว แต่ไม่ปัง
เรามีทีมงานโฆษณาเฉพาะด้าน เพื่อให้คุณทำการตลาดอย่างถูกวิธี
ช่วยให้เงินค่าโฆษณาที่คุณจ่ายคุ้มค่ามากขึ้น
เช่น ปกติค่าโฆษณา Like ละประมาณ 3 บาท แต่หากทำเนื้อหาดี
มีคนแชร์ (คนแชร์ไป 10 คนให้เพื่อนอ่าน)
จะลดจาก 3 บาท เหลือ 0.3~01 บาท เท่านั้น !!
จาก 3 บาทของเรา = 1 คน เป็น 3 บาท = 10 คน ที่มาเห็น!!
และ เป็นกลุ่มที่เราเลือกได้ (เลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ)
สินค้า ผู้หญิง ให้ผู้หญิงเห็น
สินค้า อาหารคลีน ให้คนใส่ใจสุขภาพ ลดน้ำหนักเห็น
สินค้า ดูแลผิว ให้คนสนใจดูแลผิวเห็น