About

eskimo studio

เอสกิโม สตูดิโอ

 

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2004 จากทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านงานโฆษณา การออกแบบสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ “คิดนอกกรอบ” eskimo เราทำงานโฆษณามาก่อน แต่มีลูกค้าจำนวนมาก ให้เราออกแบบโลโก้ และออกแบบ "แบรนด์" จึงหันมาจับธุรกิจนี้เต็มตัว แต่ยังยึดแนวคิดการออกแบบเดิมคือ เน้นไอเดีย สร้างสรรค์ จนออกมาเป็น “โลโก้ที่คิดนอกกรอบ!” …ที่มาของชื่อ “eskimo studio”… มาจากความรู้สึกตรงข้าม กับ ประเทศไทยที่ ร้อน อบอ้าว , ถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนสตูดิโอออกแบบของเรานี้ เป็นบ้านเอสกิโม (บ้านน้ำแข็ง) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอันแสนจะร้อน...แค่ได้ยินชื่อ ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้!


เราออกแบบโลโก้ โดยเน้น
ไอเดีย
มาแล้วกว่า 1472

โลโก้

! และมีผู้

สนใจ

ตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆ เรา

รับออกแบบโลโก้

ที่เน้นงาน
สร้างสรรค์
อย่างมี “สไตล์"

นอกจากจะออกแบบโลโก้แล้ว...เรารับยัง ออกแบบบบรรจุภัณฑ์ เราใส่ "IDEA" ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของท่าน บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ฉลาก,ถุง,ซอง,กล่อง,แก้ว,ฉลากเครื่องสำอาง และอื่นๆ eskimo studio ผู้นำด้านงานออกแบบโลโก้ และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบด้านความสวยงามและเป็นจุดเด่นของบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่กลุ่มผู้ผลิตต้องให้สำคัญไม่แพ้เรื่องคุณภาพภายใน ทั้งในเรื่องของรูปร่างที่แปลกใหม่ วัสดุและสีสันที่อื่นๆ ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญในการจำหน่ายสินค้า ที่ต้องอาศัย หลักการตลาด ศิลปะ การออกแบบเข้าด้วยกัน เพื่อดึงดูดลูกค้าและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัว และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย


eskimo studio ในสื่อต่างๆ

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันที่ 1 เมษายน 2556 อ่านต่อที่ http://www.dailynews.co.th/article/224/194249