Promotion - Logo Design


1,500 บาท เท่านั้น


โปรโมชั่น

: ออกแบบโลโก้ 3 แบบ แล้วเลือก 1 แบบ ส่งไฟล์ทันที
**หากแก้ไข คิดค่าแก้ไขครั้งละ 500 บาท (แก้ได้ 1 แบบ ต่อ 1 ครั้ง)
ชำระเงิน 1,500 บาท ก่อนเริ่มงาน - ระยะเวลาออกแบบ 2 วันทำการ
 
 

ค่าบริการ

| ออกแบบโลโก้, แพ็คเก็จจิ้ง, เปิดเพจ, ทำการตลาดออนไลน์...ครบวงจรทำธุรกิจออนไลน์
  ออกแบบโลโก้
 • Logo Design


  ออกแบบโลโก้

 • 1 แบบ ให้เลือก 2,000 บาท
 • 2 แบบ ให้เลือก 3,000 บาท
 • 3 แบบ ให้เลือก 4,000 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 1-3 แบบ ตามราคา
  แบบที่แตกต่างกัน เพื่อเลือกแบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

  เลือกราคา > บรีฟงาน > ชำระเงิน
  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

   
  ออกแบบโลโก้
 • Packaging Design


  ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 • ออกแบบฉลาก 1,500 บาท
 • ออกแบบซอง 2,500 บาท
 • ออกแบบกล่อง 3,500 บาท
 • ราคาโดยประมาณตามรูปแบบงาน
  ยังไม่รวมออกแบบโลโก้ *คิดราคาแยก
  1 แบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

  แจ้งงานที่ทำ > บรีฟงาน > ชำระเงิน
  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

   
  ออกแบบโลโก้
 • Digital Marketing


  ดูแลเพจเฟสบุ๊ค

 • 1 เดือน 10,000 บาท
 • 2 เดือน 20,000 บาท
 • 3 เดือน 30,000 บาท
 • - ทำรูปในเพจให้ 8-10 รูป ต่อเดือน
  - เขียน Content ในเพจให้
  - ยิงโฆษณาให้ วันละ 100 บาท
  - โปรโมตเพจให้

  เลือกรูปแบบ > บรีฟงาน > ชำระเงิน
  มัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน
  มัดจำอีก 50% เพื่อเริ่มยิงโฆษณา

   
 
สั่งซื้อออนไลน์ คลิก ›
สอบถามทาง LINE ›
 

ค่าบริการ

| การตลาดออนไลน์, ดูแลเพจ facebook, โฆษณาออนไลน์, ทำเพจขายของ, ทำเว็ปขายของ
  ออกแบบโลโก้
 • facebook Design


  เปิดเพจเฟสบุ๊ค

 • เปิดเพจเฟสบุ๊ค 2,490 บาท
 • เปิด Line@ 3,490 บาท
 • เปิดเพจ+Line@ 4,590 บาท
 • ออกแบบ 1 แบบ แก้ได้ 3 ครั้ง
  เปิดเพจเฟสบุ๊ค = โลโก้ + หัวเพจ
  Line@ = โลโก้+Premium ID 1ปี
  ( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

  เลือกรูปแบบ > บรีฟงาน > ชำระเงิน
  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • Content facebook


  ผลิตเนื้อหาเพจเฟสบุ๊ค

 • 3 โพส 3,000 บาท
 • 5 โพส 5,000 บาท
 • 10 โพส 7,000 บาท
 • ออกแบบรูปโพส Content ในเพจ
  หรือ ออกแบบภาพโฆษณา
  และ caption เนื้อหา
  แก้ได้ 3 ครั้ง ( ไฟล์ .jpg .png )

  เลือกรูปแบบ > บรีฟงาน > ชำระเงิน
  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • Online Media


  ออกแบบสื่อออนไลน์

 • 5 ภาพ 3,000 บาท
 • 10 ภาพ 4,000 บาท
 • 20 ภาพ 5,000 บาท
 • ออกแบบรูปโพส รูปโฆษณาออนไลน์
  หรือ ออกแบบสื่อโฆษณา
  ส่งเฉพาะรูปภาพให้
  แก้ได้ 3 ครั้ง ( ไฟล์ .jpg .png )

  เลือกรูปแบบ > บรีฟงาน > ชำระเงิน
  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 
  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 1 เดือน 10,000 บาท
 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪ลงโฆษณา 100 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 300 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 8-10 ภาพ/30 วัน

  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 1 เดือน 20,000 บาท
 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪ลงโฆษณา 300 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 500 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 12-15 ภาพ/30 วัน

  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 1 เดือน 30,000 บาท
 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪ลงโฆษณา 500 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 1,000 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 15-20 ภาพ/30 วัน

ดูแพลเพจเฟสบุ๊ค
ยิ่งแชร์มาก ยิ่งเห็นมาก
การแชร์..เหมือนเป็นการบอกต่อ
คนแชร์เพจเรา...เพื่อนเค้าเห็นอีกเป็นสิบคน
ทำให้เพจเราโตขึ้นๆ อย่างรวดเร็ว
ยิ่งแชร์..ยิ่งให้คนรับรู้ "แบรนด์" ของเรา
เนื้อหาที่จะทำให้คนแชร์ จึงต้อง "ดีพอ"
ดูแพลเพจเฟสบุ๊ค
ทำธุรกิจต้องโฆษณา
การทำธุรกิจ ต้องมีงบการตลาด
เราอาจทำให้เพจโตเองได้...แต่นาน
โอกาสทางธุรกิจ ไม่ได้รอคุณ
เพจหลักหมื่น..หากไม่โฆษณา
อาจใช้เวลาเป็น ปีๆ เพราะ คนเห็นน้อย
ดูแพลเพจเฟสบุ๊ค
สื่อโดนใจ + โฆษณาตรงกลุ่ม
(สื่อ)ภาพในเพจมีความสำคัญถึง 80%
เพราะคนจะมองภาพก่อน ภาพต้องสวยโดนใจ
ลงโฆษณา ต้องลงทำให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ขายของผู้หญิง...ต้องยิงโฆษณาไปที่ผู้หญิง
เนื้อหา(สื่อ)ดี + โฆษณาตรงกลุ่ม
 
  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 7,000 บาท / 7 วัน
 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪ลงโฆษณา 300 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 500 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 2-4 ภาพ,บทความ

  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 10,000 บาท / 14 วัน
 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪ลงโฆษณา 300 บาท/วัน
  ‪‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 500 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 4-6 ภาพ,บทความ

  ออกแบบโลโก้
 • การตลาดออนไลน์

 • 15,000 บาท / 21 วัน
 • ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪ลงโฆษณา 300 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 500 คน/วัน
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 6-8 ภาพ,บทความ

 
  ออกแบบโลโก้
 • ตอบแชท-รับออเดอร์

 • 5,000-7,000 บาท/30 วัน
 • ตอบแชท inbox หรือ Line@
  ‪‎รับยอด / รับออเดอร์
  ตอบข้อสงสัย ซักถาม
  ปิดการขาย คอนเฟิร์มออเดอร์
  ‪‎แอดมินตอบ 1 คนต่อเพจ,Line@
  เวลาทำงาน,เช็คคิวน้องแต่ละคนก่อน

  ออกแบบโลโก้
 • ถ่ายภาพสินค้า

 • 2,000-5,000 บาท
 • ถ่ายภาพสินค้า ภาพโฆษณา
  ‪‪10 ภาพ ส่งเป็นไฟล์รูป jpg
  ‪‎พื้นขาว หรือมีฉากหลังได้
  ‪ลูกค้าส่งสินค้ามาให้ถ่าย,ส่งกลับให้
  ‪รีทัช /ปรับสี ให้
  สำหรับลงสื่อต่างๆ ทาง Social

  ออกแบบโลโก้
 • รีวิวจากเน็ตไอดอล

 • 2,000-5,000 บาท
 • ให้เน็ตไอดอลถ่ายคู่กับสินค้า
  ‪‎รีวิวสินค้า เขียนรีวิวให้
  ‪‎โพสลงเฟสบุ๊ค IG เน็ตไอดอลคนนั้นๆ
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  สามารถนำภาพไปใช้ต่อได้
  คิด Concept ในการถ่ายให้

 
  ออกแบบโลโก้
 • ถ่าย VDO รีวิวสินค้า

 • 7,000-20,000 บาท
 • ถ่าย VDO สินค้า การใช้
  ‪‎รีวิวสินค้า การใช้สินค้าผ่าน เฟสบุ๊ค
  +ค่าถ่ายทำ วันละ 7,000-10,000
  +ค่านางแบบ (ตามเรตราคาความดัง)
  +ค่าเช่าสถานที่(ถ้ามี) (เรตราคาตามวัน)
  อุปกรณ์ประกอบฉลากลูกค้าจัดหามา
  คิด Concept ในการถ่ายให้

  ออกแบบโลโก้
 • ถ่าย VDO เน็ตไอดอล

 • 10,000-30,000 บาท
 • ถ่าย VDO แบบมีพรีเซ้ตเตอร์
  ‪‎รีวิวสินค้า การใช้เน็ตไอดอลผ่านเฟสบุ๊ค
  +ค่าถ่ายทำ วันละ 7,000-10,000
  +ค่านางแบบ (ตามเรตราคาความดัง)
  +ค่าเช่าสถานที่(ถ้ามี) (เรตราคาตามวัน)
  อุปกรณ์ประกอบฉลากลูกค้าจัดหามา
  คิด Concept ในการถ่ายให้

  ออกแบบโลโก้
 • ถ่าย FB LIVE

 • 10,000-30,000 บาท
 • ถ่าย FB Live แบบมีตัดต่อโลโก้เข้า
  Live ผ่านเฟสบุ๊ค ถ่ายทอดสด
  +ค่าถ่ายทำ วันละ 10,000-20,000
  +ค่านางแบบ(ตามเรตราคา) +ค่าเน็ต
  +ค่าเช่าสถานที่(ถ้ามี) (เรตราคาตามวัน)
  อุปกรณ์ประกอบฉลากลูกค้าจัดหามา
  คิด Concept ในการถ่ายให้

 
  ออกแบบโลโก้
 • Google + facebook

 • 30,000 บาท / 30 วัน
 • ทำเว็ปไซต์ให้ จดโดเมนให้
  ‪‎เช่าพื้นที่เว็ปให้ 30 วัน
  ‪ลงโฆษณา FB 100 บาท/วัน
  ‪ลงโฆษณา Google 100 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 500 คน/วัน
  ดูเลเว็ป + สร้างเนื้อหาบนเว็ปให้
  ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 8-10 ภาพ,บทความ

  ออกแบบโลโก้
 • Google + facebook

 • 40,000 บาท / 30 วัน
 • ทำเว็ปไซต์ให้ จดโดเมนให้
  ‪‎เช่าพื้นที่เว็ปให้ 30 วัน
  ‪ลงโฆษณา FB 200 บาท/วัน
  ‪ลงโฆษณา Google 200 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 700 คน/วัน
  ดูเลเว็ป + สร้างเนื้อหาบนเว็ปให้
  ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 12-15 ภาพ,บทความ

  ออกแบบโลโก้
 • Google + facebook

 • 50,000 บาท / 30 วัน
 • ทำเว็ปไซต์ให้ จดโดเมนให้
  ‪‎เช่าพื้นที่เว็ปให้ 30 วัน
  ‪ลงโฆษณา FB 300 บาท/วัน
  ‪ลงโฆษณา Google 300 บาท/วัน
  ‪‎ลูกค้าเห็นประมาณ 1,000 คน/วัน
  ดูเลเว็ป + สร้างเนื้อหาบนเว็ปให้
  ดูแลเพจ FACEBOOK
  ‪‎สร้างเนื้อหา Value Content
  ‪สร้างเนื้อหาให้ Like & Share
  ‪ทำภาพให้ 15-20 ภาพ,บทความ

 
  ออกแบบโลโก้
 • เปิดเพจขายของ

 • 2,490 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 1 แบบ
  FB COVER (หัวเพจ) 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง


  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • เปิดเพจขายของ

 • 3,490 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 2 แบบ ให้เลือก
  FB COVER (หัวเพจ) 1 แบบ
  FB Ads (โฆษณาสินค้า) 1 ภาพ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • เปิดเพจขายของ

 • 4,490 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 3 แบบ ให้เลือก
  FB COVER (หัวเพจ) 1 แบบ
  FB Ads (โฆษณาสินค้า) 1 ภาพ
  ออกแบบนามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 

ค่าบริการ

| ออกแบบบรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลาก ออกกล่อง ถุง ซอง ถ้วย
  ออกแบบโลโก้
 • แม่ค้าออนไลน์

 • 3,900 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 1 แบบ
  ออกแบบฉลากสินค้า 1 แบบ
  FB COVER (หัวเพจ) 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • แม่ค้าออนไลน์

 • 4,900 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 2 แบบ ให้เลือก
  ออกแบบกล่อง 1 แบบ
  FB COVER (หัวเพจ) 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • แม่ค้าออนไลน์

 • 5,900 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 3 แบบ ให้เลือก
  ออกแบบฉลาก 1 แบบ
  ออกแบบกล่อง 1 แบบ
  FB COVER (หัวเพจ) 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 
 • ออกแบบนามบัตร

 • + 1,000 บาท
 • ออกแบบนามบัตร 3 แบบ ให้เลือก
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง สรุปเหลือ 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 2,000 บาท

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 • ออกแบบหัวเพจ FB

 • + 1,000 บาท
 • ออกแบบหัวเพจ FB 3 แบบ ให้เลือก
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง สรุปเหลือ 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 2,000 บาท

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 • ออกแบบภาพโฆษณา

 • + 1,000 บาท
 • ออกแบบโฆษณา FB 3 แบบ ให้เลือก
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง สรุปเหลือ 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 2,000 บาท

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 
 • ออกแบบ หัวจดหมาย

 • + 1,000 บาท
 • ออกแบบ 3 แบบ ให้เลือก
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง สรุปเหลือ 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 2,000 บาท

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 • หัวบิล ใบเสร็จ

 • + 1,000 บาท
 • ออกแบบ 3 แบบ ให้เลือก
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง สรุปเหลือ 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 2,000 บาท

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 • ซองจดหมาย

 • + 1,000 บาท
 • ออกแบบ 3 แบบ ให้เลือก
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง สรุปเหลือ 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 2,000 บาท

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 
  ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบ ฉลากสินค้า

 • + 1,500 บาท
 • ออกแบบฉลาก 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 2,000 บาท
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบ ซอง,ถุง

 • + 2,500 บาท
 • ออกแบบซองหรือถุง 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 2,000 บาท
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบ ถ้วย,แก้ว

 • + 2,500 บาท
 • ออกแบบถ้วยหรือแก้ว 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 2,000 บาท
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 
  ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบ กล่อง

 • + 3,500 บาท
 • ออกแบบกล่อง 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 1,400 บาท
  Pro แม่ค้าออนไลน์ 4,900 บาท
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบกล่อง,ฉลาก

 • + 4,500 บาท
 • ออกแบบกล่อง + ฉลาก 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 1,400 บาท
  ADV : แม่ค้าออนไลน์ 5,900 บาท
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบ Box Set

 • + 6,500 บาท
 • ออกแบบ Boxset + ฉลาก 1 แบบ
  *ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้
  + ออกแบบโลโก้เพิ่ม 1,400 บาท
  รวมโลโก้ 7,900 บาท
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 
  ออกแบบโลโก้
 • ผู้ประกอบการ

 • 4,900 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 2 แบบ ให้เลือก
  ออกแบบฉลาก 1 แบบ ให้เลือก
  ออกแบบนามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • ผู้ประกอบการ

 • 5,900 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 3 แบบ ให้เลือก
  ออกแบบกล่อง 1 แบบ ให้เลือก
  ออกแบบนามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

  ออกแบบโลโก้
 • ผู้ประกอบการ

 • 6,900 บาท
 • ออกแบบโลโก้ 3 แบบ ให้เลือก
  ออกแบบฉลาก 1-2 แบบ
  ออกแบบกล่อง 1 แบบ
  ออกแบบนามบัตร 1 แบบ
  แก้ไขได้ 3 ครั้ง

  ชำระเต็มส่งแบบแรก 1 วัน ทำการ
  มัดจำ 50% ส่งแบบแรก 3 วัน ทำการ

 

** หมายเหตุ **

1.) สำหรับลูกค้า แก้ไขแบบเกินกว่าเงื่อนไขแพ็คเก็จกำหนด ทางทีมงานขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากราคาข้างต้น
2.) eskimo-studio.com ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ ราคาข้างบนเป็นราคาค่าบริการที่ไม่ได้หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
3.) eskimo-studio.com จะเริ่มงานออกแบบ เมื่อได้รับเงินค่าออกแบบ และ ข้อมูลครบ หากเริ่มงานไปแล้ว ทำงานแล้วไม่สามารถคืนมัดจำ ได้